Vítá Vás

Městská knihovna v Kardašově ŘečiciVýpůjční doba:
Pondělí:   8,00-11,00
13,00-18,00
Středa :   8,00-11,00
13,00-18,00
Pátek :   8,00-12,00

Evropský katalog

    
    Městská knihovna se v současné době nachází na náměstí Jaromíra Hrubého, v přízemí budovy Městského úřadu. Zřizovatelem je Město Kardašova Řečice a právní forma knihovny je příspěvková organizace.

    Podle knihovního zákona (č.257/2001Sb.) poskytuje knihovna veřejné a informační služby při zachování rovných podmínek pro všechny. Městská knihovna v Kardašově Řečici je knihovnou s univerzálním knihovním fondem.

Služby knihovny

  • Výpůjčky dokumentů domů (knihy a periodika) za podmínek stanovených knihovním řádem
  • prezenční půjčování a studium dokumentů v knihovně
  • MVS - zajištění výpůjčky z jiné knihovny v rámci České republiky prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby, pokud se požadovaný dokument nenachází ve fondu naší knihovny
  • rezervace knih (zamluvenková služba)
  • on-line katalog nepřetržitě
  • informační a poradenské služby
  • veřejný internet
  • besedy pro děti a mládež
  • kopírovací služby
  • vidimace a legalizace (ověřování listin a podpisů)
  • služby CZECH POINT (výpisy z rejstříku trestů, katastru nemovitostí, výpis bodového systému řidičů aj.)
  • a další...
  Podrobné podmínky poskytování služeb stanoví knihovní řád

    Autor: Martin Vondrka (MartinVondrka[at]seznam.cz) © 2011