titulni_obrazek


O_knihovne.png, 6,7kB Kontakt.png Cenik.png Online_katalog.png Fotogalerie.png Akce_a_besedy.png Vypujcni_rad.png Odkazy.png


Home.pngMapam.jpgEvropský katalog

Akce pořádané knihovnou

Knihovna se pravidelně zúčastňuje celorepublikových akcí: Noc s Andersenem (každoročně, již 8 let), Kamarádka knihovna (každý druhý rok), anketa SUK (každoročně), Už jsem čtenář-knížka pro prvňáčka (již třetím rokem), Magnesia litera, letní prázdninová soutěž Čteme se lvem čtenářem.

Každoročně se zapojuje do projektu Česká knihovna, který podporuje nákup českých knih. Knihovna pravidelně podává žádosti na granty a dotace, ať už je to VISK 3 nebo Knihovna 21. století.

Knihovna spolupracuje s místní ZŠ a MŠ. Mezi děti tak již přijeli někteří spisovatelé a ilustrátoři-Markéta Zinnerová, Lenka Lanczová, Miluše Vítečková, Lucie Kaletová, Adolf Dudek, Jan Lebeda, Jiří Fixl aj.

13. 2. 2012

Březen v kardašovořečické knihovně.

Že je třetí měsíc v roce březen hluboce zakořeněn jako BŘEZEN-MĚSÍC KNIHY, alespoň v podvědomí těch starších, se můžeme přesvědčit i letos.
      Od konce února to v knihovně vře a hučí jako ve včelích úlech na začátku jara. Alespoň tedy v té naší knihovně. Dveře si tu podávají skupinky dětí ze školky, školy a družiny, v čele se svými učitelkami a vychovatelkami.
      Děti se seznamují s řazením a rozdělením knihovny, jak se chovat ke knížkám, co musí udělat pro to, aby se mohly stát registrovanými čtenáři, poznávají pohádky, společně luští křížovky a alespoň na tu chvíli jsou obklopeny samými knihami a knihovnickým prostředím s absencí počítačů, televize a jiných médií.
      Letošní BŘEZEN-MĚSÍC ČTENÁŘŮ má motto SLADKÝ ŽIVOT S KNIHOVNOU. Abychom osladili život i těm zapomnětlivějším čtenářům, kteří někdy z časových, nebo jiných důvodů nevrátí včas zapůjčené knihy a časopisy, je jim do konce března promíjen poplatek (pokuta) za pozdní vrácení výpůjček.
      V úterý 13. února přijela na pozvání knihovny, mezi naše prvňáčky a již větší šesťáky paní Lenka Černá z nakladatelství Fragment, aby dětem ukázala a představila knihy z tohoto nakladatelství. Naši prvňáčci jsou tak aktivní, že paní Černou téměř nepustili ke slovu. Chtěli se předvést, a tak se třídou nesly různé říkánky, básničky, některé děti předvedly jak čtou a dokonce zazněly písničky K. Kryla a P. Koláře v podání právě těch prvňáčků. Pro šestou třídu měla paní L. Černá připravené povídání na téma STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI. Šesťáci se chtěli asi také předvést. Škoda, že to nebylo k tématu.
      Na konci března se přidáváme k dnes již mezinárodní akci NOC S ANDERSENEM a na poslední den v měsíci (v sobotu), připravujeme s místním výtvarným kroužkem Šikulky, kurz na výrobu FIMO korálků a šperků s lektorkou Karlou Hátleovou.


     Za knihovnu v Kardašově Řečici Jitka Vondrková

Fotografie z akce

14. 9. 2011

Začátek školního roku v knihovně

Už to zase začalo. Ptáte se co? Přece každoroční pořádání besed v knihovně pro žáčky naší základní školy.
     Na rozjezd jsme pozvali dětem známého a jimi oblíbeného pana Jana Lebedu z Mláky. Pan Lebeda píše knihy a básničky pro děti a mimo jiné se věnuje i včelaření. Právě o životě včel přijel ve středu 14. září pobesedovat s dětmi obou třetích tříd. Děti doprovázely třídní učitelky Dagmar Vyhlídková a Jitka Tůmová.
      Beseda se uskutečnila v maličko stísněných prostorách knihovny. Ovšem na zajímavosti besedy to nemělo nejmenší vliv. Děti se dozvěděly vše o životě i chovu včel, čím jsou užitečné, kolik mají nohou a křídel, kde „bydlí“. Na včely si mohly dokonce sáhnout, pochopitelně na neživé. Pan Lebeda přivezl různé včelařské náčiní jako rojáček, mezistěny, rámečky, „dejmák“, včelařský klobouk, a také včelí dílo, vosk a propolis. Doslova s otevřenou pusou děti koukaly, jak si pan Lebeda nechal dát včelí žihadlo. Vzápětí předvedl správný postup při jeho odstraňování.
      Koncem září vychází Janu Lebedovi další kniha s názvem Nové příhody skřítka Medovníčka. Už teď se můžeme těšit na další besedu. Tentokrát pro druháčky, kteří už znají první knihu, Pohádky skřítka Medovníčka.
      Letos byla naposledy vyhlášena velká letní prázdninová soutěž ČTEME SE LVEM ČTENÁŘEM. I když se přihlásilo asi pět čtenářů, žádný z nich průkazku na razítka za přečtené knihy neodevzdal. Tím pádem nemáme vítěze. Škoda.
     Za knihovnu v Kardašově Řečici Jitka Vondrková

Fotografie z akce

22. 6. 2011

Konec školního roku v knihovně

Patrně poslední školní „návštěvou“ v končícím školním roce, bylo v naší městské knihovně v Kardašově Řečici šestnáct druháčků se svojí paní učitelkou.

Děti byly zvyklé, že poslouchají, co se jim v knihovně vykládá. Tentokrát se role obrátily. Děti do knihovny přinesly svoje vlastní, nejoblíbenější knihy. Posluchači byli nejen spolužáci, ale i paní učitelka s knihovnicí.

Všichni ti, kteří předstoupili před naslouchající „publikum“, svoji knížku představili, řekli stručný obsah, ukázali obrázky a navíc přečetli úryvek. Někteří chodí do literárního kroužku na základní škole a čtení jim opravdu „šlo od pusy“. Paní učitelka přinesla i jejich čtenářské deníky a hned v knihovně jsme porovnávali, kolik knih kdo přečetl. „Vyhrála“ Alena Jechová, když za školní rok přečetla a zapsala čtrnáct knížek.

Jitka Vondrková, MěK K. Řečice

31. 5. 2011

… Slibuji ve jménu všech krásných knížek plných pohádek, příběhů a básniček, že se budu vždy snažit chovat jako rytíř řádu čtenářského. Budu knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady, budu je mít rád, budu se k nim chovat opatrně a s úctou…

Slib se ozýval v úterý 31. 5. 2011 z knihovny. Co se dělo?
Žáci první třídy skládali čtenářský slib a byli panem spisovatelem Janem Lebedou pasováni na čtenáře a vstoupili do řádu čtenářského.
Naši prvňáčci se i tento školní rok zapojili pod vedením paní knihovnice Jitky Vondrkové do celorepublikového projektu Knížka pro prvňáčka. Paní Vondrková zorganizovala pro žáky besedu se spisovatelem Janem Lebedou o knížce Pohádky skřítka Medovníčka, soutěžní dopoledne s pracovnicí nakladatelství Thovt a také hravé dopoledne v místní knihovně. Děti poznaly opravdového spisovatele, který je zaujal svým vyprávěním, jak se píše knížka a vzpomínkami na dětství. V úterý 31. 5. děti slavnostně pasoval do řádu čtenářského. Naši prvňáčci – čtenáři odcházeli s náručí dárků – knížka, průkazka do knihovny, pamětní list a sáček sladkostí.
Věřím, že prvňáčci se stanou dobrými čtenáři a budou každou knížku s láskou otevírat a číst. Poděkování za organizaci celého projektu patří paní Jitce Vondrkové a také panu Lebedovi, který věnoval dětem svůj čas a trpělivě jim naslouchal.

PaedDr. Milena Zikešová – třídní učitelka

Fotografie z akce

13. 4. 2011

Sál Boženy Němcové Památníku národního písemnictví na Strahově
13. dubna po desáté hodině. Předávaly se ceny za nejoblíbenější a nejčtenější knihu předchozího roku ankety Národní pedagogické knihovny Komenského SUK – Čteme všichni. Slavnostní udílení začalo o půl jedenácté. Se svými knihovnicemi, knihovníky a pedagogickým doprovodem dorazili nejpilnější čtenáři z Čelákovic, Červených Peček, Dobříše, Dvora Králové nad Labem, Kardašovy Řečice, Nové Včelnice, Příbrami, Sedlčan, Turnova, Uherského Hradiště a Bánova. Na velkou autogramiádu, která se pravidelně koná po slavnostním udílení cen, pozvání přijali autoři, jejichž knížky děti četly v roce 2010 nejraději: Petra Braunová, Daniela Krolupperová, Miloš Kratochvíl, Milada Motlová, Anna Novotná, Jan Svěrák, Renáta Štulcová, Jiří Fixl, Renata Fučíková, Galina Miklínová, Eva Sýkorová-Pekárková, Tomáš Řízek. K milým hostům patřili 1. náměstkyně ministra školství Eva Bardoňová, ředitelka Ústavu pro informace ve vzdělávání Pavla Zieleniecová, herečka Jitka Smutná, někdejší hlasatelka Kamila Moučková a zástupci mnoha nakladatelství, kteří se tvorbou knížek pro děti a mládež zabývají.

Památníku_národního_písemnictví

Ivana Hutařová prozradila, že letos se ankety zúčastnilo přes 4500 dětí. Kromě hlasů svým oblíbeným knížkám mladí čtenáři odpovídali na anketní otázku „Kdo ti četl, když jsi byl malý/malá“. Jak uvedla Ivana Hutařová, naprosto zvítězily maminky, ale zahanbit se nedali ani ostatní členové rodiny – tatínci, babičky, dědečkové, jen sourozenci byli uváděni v menší míře.

Do Prahy jsme se vypravily se 6 dětmi z literárního kroužku při základní škole. Byli to: Alena Jechová, Vojtěch Mach, Matyáš Haruda, Veronika Martincová, Eliška Sachová a Marie Idrizajová. Věřím, že to byl pro děti opravdový zážitek.

12. 4. 2011

Další setkání s našimi nejmenšími, začínajícími čtenáři se uskutečnilo na téma Václav Čtvrtek.. Povídali jsme si o knížkách tohoto autora a hráli pexeso.

1. 4. 2011

V knihovně bylo 9 dětí (6 děvčat, 3 kluci od 1. do 4. třídy), 2 dospěláci a 1 skorodospělák. Vše, co jsme dělali, dělali jsme na téma Václav Čtvrtek. Přečetli jsme pohádky, zahráli si pexeso, skládali z rozstříhaných písmenek názvy hlavních hrdinů z příběhů. Na kolíčky jsme lepili Manku, Rumcajse, Křemílka, Vochomůrku, vílu Amálku. Jako pohybovku jsme hráli twister. A dál jsme soutěžili, luštili... Na Velikonoce jsme si polepili barevnými papíry vejce a "zasadili" jsme ho do květináče. Díky štědrým sponzorům si děti mohly odnést kromě zážitků i věcné dárky a ceny.

3. 3. 2011

Spisovatel z Mláky přijel mezi prvňáčky. Jan Lebeda píše pohádky a básničky o přírodě a o zvířátkách, pro děti.

Společné foto završilo další akci 3. ročníku projektu Už jsem čtenář-Knížka pro prvňáčka, který vyhlašuje Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze a podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci rezortního projektu Podpora čtenářské gramotnosti.

Beseda se všem zúčastněným moc líbila.

1. 2. 2011

Těsně před jarními prázdninami se uskutečnil pro žáky 1. a 3. tříd soutěžní a výukový pořad nakladatelství Thovt. Pořadem děti provedla PaeDr. Jitka Pastyříková z jmenovaného nakladatelství. Do konce kalendářního roku je v knihovně prodejní výstava tohoto nakladatelství za zvýhodněné ceny.

28. 1. 2011

V tento pátek se naše knihovna zapojila do soutěže s názvem WEBOWÁ DIWOČINA. Soutěže se zúčastnilo 14 „chodců“ od 2. do 5. třídy. Nejrychlejší byl Tomáš Cejpek z 3. B třídy s časem 9 minut..

27. 1. 2011

Společnost Attavena nabízela v knihovně bezplatné kurzy práce na PC. Zájemci (v tomto případě zájemkyně) si přišly poslechnout podmínky přijetí do kurzu.

18. 1. 2011

Hned v novém roce jsme se chtěli bát, a proto jsme si pozvali strašidla až z Plzně. Povídalo se o knížkách, čarodějných kuchařkách, strašidlech a jiné havěti.

1. 12. 2010

A začal adventní čas. V tenhle čas jsme zdobili s dětmi stromeček, psali Ježíškovi, vystřihávali a vybarvovali ozdoby a adventní kalendář. Děti to moc bavilo.

3. 11. 2010

V Pelhřimově se uskutečnila valná hromada Klubu dětských knihoven.

19. 10. 2010

Profesionální knihovnice z Jindřichohradecka se zúčastnily exkurze do Národní technické knihovny v Praze.

6. 10. 2010

Tentokrát se setkání knihovníků a zřizovatelů (starostů) knihoven uskutečnilo v Městysu Chlum u Třeboně. Se svou prezentací KNIHOVNA-OBÝVÁK MĚSTA seznámila Zlata Houšková z Národní knihovny v Praze.

4. 10. 2010

Týden knihoven jsme započali turnajem ve hře ČLOVĚČE NEZLOB SE. Soutěžících nebylo mnoho, ale o to více se zabavili, na hru měli větší klid a víc času dotáhnout klání do konce. Užili jsme si u toho spoustu legrace.

14. 9. 2010

Po stopách Františka Hrubína (17. 9. 1910 – 1. 3. 1971

V týdnu, kdy si připomínáme 100. výročí narození básníka, spisovatele a zakladatele časopisu Mateřídouška, jsme se vydali do Chlumu u Třeboně.

Na vlakovém nádraží se v úterý 14. září, sešlo 20 šesťáků a 16 deváťáků základní školy v Kardašově Řečici. Odtud jsme společně vyrazili do Chlumu u Třeboně, kde v posledních letech svého života pobýval František Hrubín.

Vystoupili jsme na hrázi rybníka Hejtman, kde na nás čekala knihovnice, paní Dagmar Raková. Všichni společně jsme prošli Křížovou cestu, prohlédli si kostel. Na náměstí jsme byli upozorněni na domek pana spisovatele. Paní D. Raková nám vyprávěla o natáčení filmu Srpnová neděle a dál jsme pokračovali přes Barandov do parku.

V parku jsme prošli kolem bývalého pivovaru, obešli zámek a něco se dozvěděli o jeho historii. Stále parkem jsme se blížili k bustě Františka Hrubína. Cestou jsme minuli sochu s názvem Dáma s pochodní a knihami, pro Chlumáky prý „Sibyla“.

A to už jsme u busty Františka Hrubína. Odtud se přesouváme do knihovny, kde má paní Raková připravenou malou výstavku fotografií a dopisů pana spisovatele. A abychom zúročili poznatky, které jsme cestou získali, dostáváme vědomostní kvíz o Františku Hrubínovi. Nejen z kvízu se dozvídáme, kolik dětí F. Hrubín měl, jak se jmenovaly, od kdy je váženým občanem Chlumu u Třeboně, kam v Chlumu chodil nejraději apod. Pokud se chcete i vy dozvědět více o Fr. Hrubínovi, navštivte Chlum u Třeboně jako my.

To už se ovšem blíží čas odjezdu, a proto se rychle loučíme a spěcháme na autobus do Majdaleny a odtud vlakem zpátky do Kardašovy Řečice.

Vědomostí chtiví žáci se chovali přiměřeně svému věku, učitelé byli shovívaví a počasí vyšlo perfektně. Velký dík paní Dagmar Rakové.